TJÄNSTER
1
Kommun
- kommunjurist 5 visstidsperioder.
- utredning och processande för överdebitering av svensk byggföretag.
- utredning och tvist grannkommun.
- utredning om gemensamt gymnasieförbund.
2
Staten
- utredning av statligt fastighetsbolags förvaltning av större fastighetsbestånd.
- PM angående våld i skolan i ett EU-perspektiv med förslag på åtgärder.

3
Privatperson
- tvist pga. utebliven garanti vid gjord båtreparation.
- tvist mot advokat som missat att försäkringsärende m a a stulen båt är ett s k sjömål och kräver dispasch före annan prövning och sedan missat preskription mm.
- åtal för miljöbrott med terrängfordon.
- krav m a a bilföretags inköp av 3 fordon med ej fullföljd betalning.
4
Företag
- restaurang förvägrades alkoholtillstånd.
- indrivning av obetalda hyror åt fastighetsbolag.
- uppsägning och avhysning för boende i kontorslokal i strid mot hyreskontrakt.
- bilverkstad önskade förlängning av hyra av lokalen 1 år ytterligare.
- tvister m a a varor.
- kritik i massmedia, åtgärdsförslag och pressmeddelande.
- friskolor som dels ej fått rätt bidrag och friskola satt i blockad av facket.